ابداع شبکه‌های عصبی بزرگ مشابه مغز برای هوش مصنوعی


تهران- ایرنا- محققان یک موسسه هلندی در یک مطالعه جدید گامی بزرگ به سمت ایجاد هوش مصنوعی قابل استفاده در دستگاه‌هایی مانند گوشی هوشمند برداشته‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85107435/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C