آیین نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی با حضور وزیر آموزش و پرورش

آیین نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی با حضور رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه ۱۱ بهمن در مدرسه دخترانه شایسته منطقه ۱۱ تهران برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402111108237/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4