آیین نامه رتبه بندی معلمان باطل می شود؟

تقاضای فرهنگیان برای ابطال آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان شکل جدی تری به خود گرفته است. – به گزارش معلمان اقدام به جمع آوری امضا می کند. به دلیل اعتراضات گسترده بر روند اجرای رتبه بندی معلمان، از روز گذشته شنبه 23 اردیبهشت 1402 کارزاری راه اندازی شده است که خواسته …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210788971677696/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F