آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان ابلاغ شد


تهران- ایرنا- معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از ابلاغ آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123541/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF