آیین بزرگداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد


استان‌ها – ایرنا – ۱۶ آذر در تقویم ایران اسلامی در حالی به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده است که این قشر همواره در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند تا با شناخت دسیسه های دشمن، در خنثی سازی این توطئه ها نقش آفرین باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314357/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1