آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در شورای معین وزارت علوم نهایی شد


تهران – ایرنا – قائم‌مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیات امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم از نهایی‌شدن آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی در شورای معین این وزارتخانه داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365246/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C