آیه و سوره سال اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان اعلام شد/ هر انجمن اسلامی یک پایگاه قرآنی است.


تهران- ایرنا- آیات 77 و 78 سوره حج از سوی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از سوی نماینده ولی فقیه این اتحادیه به عنوان آیات سال 1402 تعیین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078194/%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86