آیت‌الله رئیسی: گره‌های ذهنی نسل جوان باید برطرف شود تا شبهه به مشکلی لاینحل تبدیل نشود.


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در دیدار با نوجوانان دهه 80 گفت: رفع گره های ذهنی جوانان و نوجوانان کار بسیار خطیری است که باید در مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد تا شبهه به معضلی لاینحل تبدیل نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084892/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87