آیا واقعا گیاهان می‌توانند به نجات زمین کمک کنند؟


تهران- ایرنا- تحقیقات جدید منتشرشده در نشریه «پیشرفت‌های علم» تصویر خوش‌بینانه‌ای برای سیاره زمین ترسیم کرده است؛ مدل‌سازی اکولوژیک حاکی از این است که گیاهان می‌توانند قادر به جذب مقادیر بیشتری از دی‌اکسیدکربن حاصل از فعالیت‌های انسانی نسبت به تصورات قبلی باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297252/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF