آیا بازی‌های ویدیویی فایده‌ای هم دارند؟


تهران– ایرنا– هر چند درباره زیان‌های بازی‌های ویدیویی زیاد گفته شده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند بازی‌های مجازی ویدیویی می تواند به جوانان در کسب مهارت های جهان واقعی کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364682/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF