آیا بازگشایی مدارس امسال از شهریور ماه درست است؟

معاون شورای عالی آموزش و پرورش به تشریح تغییر تقویم آموزشی و احتمال شروع فعالیت مدارس از شهریور ماه آینده در سال های آینده پرداخت. – صفحه اقتصاد – تغییر تقویم آموزشی مدارس (زمان شروع و پایان سال تحصیلی) یکی از موضوعاتی است که مشمول سیاست های مختلفی شده است. با وجود تجربه …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030166821925906432/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F