آیا این فناوری باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه می شود؟


تهران- ایرنا- محققان آزمایشگاه ملی آمریکا در حال مطالعه ترکیبی از عوامل انرژی، محیطی و هزینه هستند تا به شرکت ها در زمینه استفاده بهینه از پهپادها برای تحویل کالا به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه کمک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055889/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF