آیا آمریکا و کره جنوبی برای برگزاری رزمایش هسته ای مذاکره می کنند/ یون: آری ؛ بایدن: نه


تهران- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برخلاف نظر همتای کره جنوبی خود گفت که کشورش درباره برگزاری رزمایش مشترک هسته‌ای با سئول مذاکره ای ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987354/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C