آواز نهنگ‌های آبی کوتوله در «لانینا»


تهران- ایرنا- تحقیقات انجام شده در یک دانشگاه استرالیا با استفاده از داده‌های ثبت شده در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که آواز خواندن نهنگ‌های آبی کوتوله در سال‌های «لانینا» افزایش یافته و این کشف می‌تواند به محافظت از این نهنگ‌ها کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85085824/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7