آموزش و پرورش والدین را وارد میدان اصلی تربیت کند


سنندج- ایرنا- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: آموزش و پرورش باید به تعداد مدارس، کارگاه آموزش خانواده برگزار کرده و والدین را وارد میدان اصلی تربیت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132872/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF