آموزش و پرورش واریزی 10 میلیونی برای معلمان را تایید کرد

​رتبه بندی معلمان با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزش و پرورش و در کنار آن بهبود معیشت معلمان وارد فاز عملیاتی شد. – به گزارش منیبان، مجتبی هاشمی سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درباره تشکیل کارگروه موارد خاص رتبه بندی معلمان گفت: با …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409208819312640/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF