آموزش و پرورش با ایجاد دانشگاه فرهنگیان در جنوب کرمان موافقت کرد


جیرفت- ایرنا- نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح موارد دیدار اخیر خود با سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: وی با نظر مساعد با راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در جنوب استان کرمان موافقت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85120369/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA