آموزش ها مبتنی بر علم نافع باشد/از انتقادات سازنده استقبال کنیم

به گزارش ایسنا،  دکتر حسین قناعتی در مراسم افطاری دانشکده پرستاری و مامایی این دانشگاه با بیان اینکه جهان دائما در حال تغییراست گفت: آینده بر حسب زمان، نیازها و اولویت ها تغییر می کند و این ماییم که نباید خود را در بند دانسته های خود محبوس کنیم بلکه باید با نگرشی آینده نگرانه برنامه ریزی کرد و با نظاره گری دقیق و شناخت درست در مسیر پیشرفت حرکت کرد.

وی ضمن اشاره به مهم ترین ارکان موفقیت در زندگی گفت: برای موفق شدن در مسیر حرفه‌ای و زندگی خود باید مایل به یادگیری باشیم و با برنامه ریزی مدون و بلندمدت بتوانیم در مسیر پیشرفت و ارتقا توانمندی های علمی و حرفه ای خود حرکت کنیم و برای دستیابی به موفقیت تلاش کنیم و در برابر موانع رسیدن به آن استوار و مستحکم باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در تکمیل این بخش از سخنانش گفت: اعتماد به نفس، تواضع، وفاداری، درایت و ذکاوت از ارکان مهم رسیدن به موفقیت در امور زندگی و حرفه ای انسان است، در عین حال که باید به مسائل و چالش ها مثبت نگر باشیم اما با نگاه تیزبینانه و با هوشمندی باید با آنان مواجه شد. باید از انتقادات سازنده استقبال کرد زیرا آدمی در معرض سختی ها، فشار و موانع پیشرفت می کند، پس باید این سختی ها را فرصتی برای رشد و شکوفایی و حرکت رو به جلو بدانیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر قناعتی در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره جبر و اختیار انسان گفت: خداوند قدرت اراده و اختیار را به ما عطا کرده و از ماخواسته که با استفاده از آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم و در مسیر رشد و تعالی پیش رویم،روند زندگی انسان ها قابل احصا و حدس است و می توان مسیر زندگی خود را بر اساس اختیار انتخاب و ادامه داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402020100211/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه آموزش ها باید مبتنی بر علم نافع باشد گفت: باید برای دستیابی به موفقیت های بیش از بیش، به سمت حل مسئله و فراگیری علم نافع حرکت کنیم؛ با علم نافع است که می توان با تحقیق، یک مشکل را از جامعه و نظام مراقبت کم کرد و با حضور خود، اتفاق خوبی را برای جامعه رقم زد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه آموزش ها باید مبتنی بر علم نافع باشد، گفت: برای دستیابی به موفقیت های بیش از بیش، به سمت حل مسئله و فراگیری علم نافع حرکت کنیم.