آموزش مفاهیم انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان


تهران- ایرنا- مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی از زمینه‌های ایجاد انقلاب تا حوادث روزهای انقلاب و رویدادهای مهم پس از آن متناسب با دوره تحصیلی دانش آموزان در کتاب‌های درسی پایه‌های مختلف گنجانده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194159/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86