آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای دیدار بلینکن و همتای چینی در ۱۷ بهمن در پکن


نیویورک – ایرنا- یک مقام آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن در حال برنامه ریزی برای دیدار آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با همتای چینی خود در ۱۷ بهمن ماه در پکن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001894/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7