آمار عجیب از اعتراض فرهنگیان به رتبه بندی معلمان

مجتبی هاشمی؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره اعتراضات معلمان به رتبه بندی توضیحاتی ارائه داد. – وی درباره اینکه چند درصد معلمان به رتبه خود اعتراض داشتند؟ گفت: از مجموع 940 هزار معلم مشمول رتبه بندی، 34 درصد معلمان به رتبه خود اعتراض …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020522741954777088/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86