آماده همکاری با دانشگاه کربلا برای حل مشکلات راهپیمایی اربعین هستیم


تهران- ایرنا- سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آمادگی این دانشگاه برای همکاری اجرایی و مطالعاتی با دانشگاه کربلا به منظور رفع مشکلات راهپیمایی اربعین خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85374337/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86