آقای سرپرست! خرداد 1402 رسید از رتبه بندی معلمان چه خبر؟

سرپرست آموزش و پرورش قول داده بود تا پایان اردیبهشت تکلیف رتبه بندی معلمان را مشخص کند. – به گزارش زمان تعیین تکلیف رتبه بندی معلمان را پایان اردیبهشت 1402 اعلام کرده بود و چنانچه بر سر گفته خود می بود آماری که اعلام کرده بود تا دیروز 31 اردیبهشت باید رتبه بندی می شدند. این …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020338854236934144/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%21-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F