آغاز نام نویسی بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد


تهران-ایرنا- نام نویسی بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128888/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF