آغاز مرحله پایانی نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲؛ شرکت ۹۲هزار و ۲۹۷ داوطلب زبان‌های خارجی


تهران- ایرنا- نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ بعدازظهر امروز (پنجشنبه، ۱۵ تیر) با رقابت ۹۲ هزار و ۲۹۷ داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجی آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160803/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B9%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8