آغاز فراخوان دومین همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه سوره از برگزاری دومین همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار در ۲۹ آذر ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: فراخوان مقالات این همایش آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158829/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87