آغاز رقابت نهایی برگزیدگان مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران از ۸ خرداد


تهران- ایرنا- رییس سازمان دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی گفت: مرحله کشوری یازدهمین دوره «مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران»، با حضور ۱۲ تیم دانشجویی برگزیده مرحله منطقه ای از هشتم تا دهم خرداد ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119476/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86