آغاز توزیع کارت آزمون استخدامی آموزش و پرورش از دوشنبه 9 مرداد

کارت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال 1402 از روز دوشنبه 9 مردادماه منتشر می شود. – آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال 1402 ساعت 7:30 صبح روز پنجشنبه 12 مرداد ماه برگزار می شود. برای حضور در جلسه آزمون، همراه …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020546694645301248/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87