آغاز امکان ثبت نام مجدد آزمون دستیاری

همچنین داوطلبان دو رشته بیهوشی و فوریت های پزشکی که تا پایان شهریور ماه سال جاری فارغ التحصیل می شوند، می توانند بدون قبولی در طرح، در پنجاهمین آزمون دستیاری شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، فرصت دو روزه ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نام در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز دوشنبه 24 فروردین ماه آغاز و تا سه شنبه 24 فروردین ماه ادامه دارد.

به گفته دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزایش ظرفیت دامنه ها از جمله تغییراتی است که در آزمون دستیاری آتی انجام خواهد شد. افزایش ظرفیت پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی بر اساس حوزه های مورد نیاز کشور و زیرساخت های موجود در مراکز و بیمارستان های تخصصی است.

زمان برگزاری پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه خواهد بود و این آزمون اولین آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1402 محسوب می شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011405171/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

امکان جدید ثبت نام و اصلاح اطلاعات ثبت نامی داوطلبان شرکت کننده در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز 23 فروردین ماه آغاز می شود.

به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، مدال آوران برنز المپیاد پزشکی مانند طلا و نقره می توانند بدون قبولی در طرح به طور مستقیم در آزمون دستیاری شرکت کنند. این تصمیم یکی از تغییرات در آزمون دستیاری است.