آغاز آزمون استخدامی پیشرفته ترین بخش آموزش/زنان

آغاز آزمون استخدامی پیشرفته ترین بخش آموزش/زنان

امروز جمعه هشتم اردیبهشت ماه، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای رشته شغلی دبیری و هنرآموز 1403 هجری شمسی در سطح کشوری برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، تعداد متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای رشته دبیری و هنرآموز در سال 1403 به 381 هزار و 246 نفر رسید که از این تعداد 68 درصد زن و 32 درصد مرد بودند.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش برای رشته دبیری و هنرآموز در سال 1403 در 295 حوزه امتحانی عمده و 1029 حوزه در 177 شهر کشور برگزار می شود.

داوطلبان برای شرکت در آزمون می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و سنجش نظام آموزشی کشور، پرینت کارت شرکت در آزمون خود را تهیه و بر اساس آدرس و ساعت مشخص شده به حوزه امتحانی مربوطه مراجعه کنند. کارت شرکت در آزمون باید انجام شود

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403022820325/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C