آزمون استخدامی آموزش و پرورش پنجشنبه ۱۲ مرداد برگزار می شود


تهران-ایرنا- مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز در صبح روز پنجشنبه ۱۲ مرداد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181408/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF