آخرین وضعیت اجرای قانون رتبه بندی معلمان تا این لحظه 26 اردیبهشت 1402

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از روزنو؛ علیرضا منادی سفیدان درباره آخرین وضعیت اجرای قانون رتبه بندی معلمان، گفت: اخیراً کمیسیون آموزش مجلس، – به نقل از روزنو؛ علیرضا منادی سفیدان درباره آخرین وضعیت اجرای قانون رتبه بندی معلمان، گفت: اخیراً کمیسیون …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020218313679482880/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87