آخرین مهلت فرهنگیان معترض به رتبه بندی معلمان

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز آخرین مهلت بارگذاری مدارک مرتبط با رتبه بندی معلمانی است که قبلا کارنامه رتبه بندی خود را مشاهده و اعتراض ثبت کرده بودند گفت: – مجتبی هاشمی در پاسخ به این سوال که باتوجه به اعلام …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200021277118464/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86