آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی

فرایند انتخاب رشته محل پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی، امروز شنبه به پایان می‌رسد.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند  ۱۰۰ رشته‌محل در تمامی رشته‌های تخصصی انتخاب کنند. داوطلبانی که طرح خود را به پایان نرسانده‌اند، فقط مجاز به انتخاب رشته‌محل در رشته‌های تخصصی «بی‌هوشی» و «طب اورژانس» هستند. به عبارت دیگر تمام داوطلبان به جز افرادی که طرح خود را به پایان نرسانده‌اند، می‌توانند در تمام رشته‌های تخصصی، رشته‌محل انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، ۱۱ روز پس از اعلام نتایج اولیه، فرایند انتخاب رشته محل پنجاهمین آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی آغاز شد. بر این اساس، فرایند انتخاب رشته محل از صبح یکشنبه ۱۱ تیر ماه آغاز شده و آخر وقت امروز شنبه ۱۷ تیر ماه به پایان می‌رسد. 

پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در ۲۵ رشته تخصصی برگزار شد. بیش از ۱۳ هزار نفر، متقاضی شرکت در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی بودند که از این تعداد، حدود  ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در جلسه آزمون حضور داشتند. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041610016/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C