آخرین فرصت انتخاب رشته مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری

فرصت انتخاب رشته مرحله دوم تکمیل ظرفیت پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی صبح فردا به پایان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، فرصت انتخاب رشته مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری تخصصی از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴ آذر آغاز شده و تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه، ۱۸ آذر ماه ادامه دارد.

 افرادی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل شده‌اند یا به هر دلیلی موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده‌اند، می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند. داوطلبان در فرم انتخاب رشته محل خود قادر هستند تنها رشته محل‌هایی را مشاهده کنند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشند.

کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091711888/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C