آخرین فرصت اعتراض معلمان به رتبه بندی اعلام شد | معلمان به حقشان می رسند؟

معلمانی که مراحل رتبه بندی را طی و کارنامه خود را مشاهده کردند تا 9 اردیبهشت برای بارگذاری مدارک جدید فرصت دارند. – به گزارش 9 صبح، به گفته سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، معلمان تا 9 اردیبهشت برای بارگذاری مدارک رتبه بندی فرصت دارند. …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020238900615757824/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B