آخرین اخبار رتبه بندی معلمان بازنشسته و شاغل در سال 1402 | معلمان بخوانند

با پرداخت 4300 میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی، مشکل اعمال رتبه بندی در حقوق معلمان بازنشسته 1400 و 1401 برطرف شد. – به گزارش اینتیتر به نقل از تصویر زندگی، یک نماینده مجلس گفت: با پرداخت 4300 میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی، مشکل اعمال …
منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501883996940288/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84