آخرین آمار اسکان فرهنگیان/ پذیرش یک میلیون و 300 هزار مسافر در نوروزی تا به امروز

وی افزود: میزان پذیرش به یک میلیون و 872 هزار و 782 نفر در روز رسیده و آمار رو به افزایش است.

به گفته وی، در حال حاضر 747 مرکز بهزیستی، 63 هزار و 634 کلاس درس در قالب 8298 مدرسه پذیرای مسافران نوروزی و 19 هزار و 445 نفر به عنوان عوامل اجرایی پذیرای مسافران هستند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین هفت استان دارای بیشترین مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر نوروزی را داشته اند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010803053/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B1-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا. آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان اعلام و بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ساعت 12 روز 17 فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده تاکنون یک میلیون و 322 هزار و 274 نفر در قالب 323 هزار نفر است. 497 خانواده .

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش یک میلیون و 322 هزار و 274 مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اقامتی آموزشی خبر داد و گفت: میزان پذیرش تاکنون به یک میلیون و 872 هزار و 782 نفر در روز رسیده است.