630000 داوطلب در آزمون استخدامی هیئت علمی شرکت می کنند/نتایج ظرف 40 روز اعلام می شود


تهران – ایرنا – پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش از شرکت 630 هزار داوطلب در آزمون انتصاب معلمان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85411987/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B6%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC