۵ همت اعتبار برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی پیش بینی شد


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور گفت: سال آینده با جذب اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی، زیرساخت‌های لازم برای اپراتوری هوش مصنوعی با مشارکت بخش خصوصی و عمومی تامین می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387834/%DB%B5-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF