۳ آزمون وزارت بهداشت امروز برگزار می‌شود

بر اساس تقویم آموزشی مرکز سنجش آموزش پزشکی، ۳ آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، نوبت دوم آزمون‌های «ملی دندانپزشکی»، «آزمون ارزشیابی/ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل» عصر و صبح امروز، پنج‌شنبه ۱۴ دی برگزار می‌شود. بنابر اطلاعات منتشر شده، حدود ۸۰۰ نفر متقاضی شرکت در این آزمون‌ها هستند. 

مرحله تئوری بیستمین دوره آزمون ملی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور بر مبنای قوانین و مقررات و بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی برگزار می‌شود. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، زمان برگزاری آزمون دروس اختصاصی ساعت ۸:۳۰ صبح پنجشنبه ۱۴ دی است آزمون دروس علوم‌پایه نیز ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون جامع علوم‌پایه شرکت کرده و قبول شده‌اند، می‌توانند از نمره قبولی قبلی خود استفاده کنند و در آزمون علوم‌پایه شرکت‌نکنند. 

همچنین آزمون‌های ارزشیابی و ارتقاء دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور  و ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور نیز پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ طبق قوانین برگزار می‌شود. 

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور برای دو گروه از متقاضیان آزمون انتقال به داخل یعنی «ویژه ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد» و «ویژه ورودی‌های پیش از ۲۰۱۹» است.

بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به منظور ارائه تسهیلات برای دانشجویان انتقالی از خارج کشور مصوب شد برای کمک به این دسته از دانشجویان جهت آمادگی بیشتر تحصیلی، نوبت برگزاری آزمون به دو بار در سال افزایش پیدا کند و از همین رو این آزمون در دو نوبت مردادماه و دی ماه هر سال برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101309328/%DB%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF