۳۰ محصول تولید بار اول با هماهنگی معاونت علمی خریداری شد


تهران – ایرنا -رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با تاکید بر اینکه سبد کالایی ما با ۹۰ درصد محصولات حوزه سلامت تعریف شده است، گفت: با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۳۰ محصول تولید بار اول را خریداری کردیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85387842/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF