۱۵ هزار کلاس درس از سال گذشته ساخته شده است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: ۱۵ هزار کلاس درس از سال گذشته تاکنون به محیط یادگیری دانش‌آموزان اضافه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339767/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA