۱۴ نکته کلیدی که باید داوطلبان از کنکور ۱۴۰۳ بدانند

داوطلبان ورود به دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برای اطلاع از شرایط، قواعد و قوانین پذیرش در کنکور باید ۱۴ نکته مهم و کلیدی را بدانند.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در سال ۱۴۰۳ تا روز ۱۱ آذر ماه ادامه خواهد داشت. 

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بر اساس مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ و ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۵ تیر ۱۴۰۰» جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ تاریخ‌های ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی  مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ انجام می‌شود.

لازم است داوطلبان آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه ها برای اطلاع از شرایط، قواعد و قوانین پذیرش در دانشگاه ها ۱۴ نکته مهم ذیل را بدانند:

۱- آزمون سراسری فقط برای دروس اختصاصی و دوبار در سال برگزار می شود.

۲- پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یکبار در سال خواهد بود.

۳- برای متقاضیانی که در نوبت های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ شرکت می کنند نمرات خام اطلاع رسانی می شود. در مردادماه برای تمامی متقاضیان اعم از افرادی که فقط در نوبت اول یا دوم و یا هر دو در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳شرکت کردهاند، کارنامه نتایج اولیه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل نهایی، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری اعلام می شود که متقاضیان لازم است براساس این کارنامه نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

۴- با توجه به تغییر ضرایب و میزان تاثیر سوابق تحصیلی در سال ،۱۴۰۳ نمره کل نهایی متقاضیان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای پذیرش در سال ۱۴۰۳ تغییر می کند.

۵- در بازه زمانی که اعلام خواهد شد، متقاضیان باید گروه آزمایشی اصلی که می خواهند از آن انتخاب رشته کنند را مشخص کنند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی، گروه آزمایشی آخرین نوبت متقاضی ملاک عمل قرار می گیرد. قابل ذکر است که یک متقاضی امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی را ندارد.

گروه های آزمایشی اصلی عبارتند از علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی  در صورت یکسان بودن گروه آزمایشی دو یا چند نوبت متقاضی، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نمرهکل نهایی لحاظ و اطلاعرسانی می شود.

۶-  داوطلبانی که متقاضی گزینش با نمرات اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ هستند لازم است جهت انتخاب رشته و گزینش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ حداقل در یک نوبت از آزمون های سراسری سال ۱۴۰۳ ثبت نام کنند. این دسته از داوطلبان نیازی به شرکت در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات آزمون را ندارند.

۷-  سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ،۱۴۰۳ حدود ۳۷.۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی – واحدی ۱۲.۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

۸ – سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۶-۳-۳ در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری سال ،۱۴۰۳ به میزان ۲۸ درصد با تأثیر قطعی و همچنین میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، ۲۱ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی ۷ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی(در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۸ درصد) است.

۹- در واقع  سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبان های خارجی فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۲ درصد است.

۱۰- تراز هر یک از دروس سوابق تحصیلی به صورت مجزا در هر درس، دیپلم و سال انجام می شود. به عبارت دیگر تراز یک نمره معین، می تواند در دروس و سال های مختلف متفاوت باشد. در ضمن سال مدنظر در محاسبه نمره تراز سال امتحان نهایی می باشد و به سال فارغ التحصیلی  و یا مؤلفه های دیگر ارتباطی ندارد.

۱۱- عناوین و ضرایب دروس آزمون تخصصی در هر گروه آزمایشی  در دفترچه راهنمای ثبت نام ذکر شده است

۱۲- ضرایب دروس سوابق تحصیلی با توجه به نوع دیپلم و گروه آزمایشی برای نظام آموزشی ۶-۳-۳ و نظام سالی- واحدی/ترمی- واحدی در هر گروه آزمایشی در صفحات ۴۲ تا ۵۱ دفترچه راهنمای ثبت نام است.

۱۳- دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۳ همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقه مندان به تحصیل در این دانشگاه لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

۱۴- براساس مصوبه «سیاست ها و ضوابط کیفیت بخشی  دانشگاه فرهنگیان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرش برای رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در سال ،۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم انجام خواهد شد و تاکید می شود با توجه به اینکه فرآیند ثبت نام و برگزاری در این رشته ها منحصرا فقط در نوبت اول (اردیبهشتماه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد، داوطلبان توجه داشته باشند باید در مهلت مقرر در سامانه ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند و آزمون برای همه متقاضیان اعم از متقاضیان رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و نوبت اول آزمون سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه به تاریخ ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090805595/%DB%B1%DB%B4-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF