گردشگری و هتلداری به آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اضافه شود |

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه ای به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش نوشت: فعالیت صنایع گردشگری و هتلداری به صورت دانش محور و کاربردی بوده به طوری که شاخه های متنوع گردشگری و روش های پذیرایی … – گردشگری و هتلداری …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021123511037831168/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4