کشف ۲ میلیون ماده جدید با استفاده از هوش مصنوعی


تهران- ایرنا- محققان مواد جدیدی را با استفاده از یادگیری ماشینی (Machine learning) شناسایی کردند تا ابتدا ساختارهایی آزمایشی از این مواد تولید کنند و سپس ثبات و پایداری احتمالی آنها را بسنجند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85308474/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C