کشف راز ۱.۷۵ میلیارد ساله درباره منشاء حیات


تهران- ایرنا- فسیل‌های ریزی که از حدود ۲ میلیارد سال پیش در میان صخره‌های باستانی باقی مانده‌اند، قدیمی‌ترین شواهد و مدارک فتوسنتز روی زمین را در اختیار دانشمندان گذاشته‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347846/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA