کسانیکه به دنبال بازنشستگی زودتر هستند بخوانند | اگر میخوای کمتر از سن بازنشستگی، بازنشسته بشی کلیک کن

انسیه خزعلی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در همایش بزرگداشت مقام زن و تقدیر از 18 استاد و پژوهشگر بیان کرد: تصویب اعتبارات برای خانواده و زنان به ویژه زنان آسیب دیده در سفرهای استانی از کارهایی است که در این دولت انجام گرفته کار دیگری که در حوزه … – ،باید زنان …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021000028316878848/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%DB%8C