کتاب برگزیده استاد دانشگاه امیرکبیر در جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

«کتاب جامع روسازی آسفالتی» نوشته فریدون مقدس‌نژاد، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حمید جهانیان در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی به عنوان برگزیده معرفی و تقدیر شد.

به گزارش ایسنا، طی سالیان اخیر تجهیزات و آزمایش‌های پیشرفته برای طرح اختلاط روسازی و همچنین استفاده از روسازی‌های نوین و روکش‌های اقتصادی و حفاظتی در سطح شبکه راه‌های کشور به طور قابل توجه‌ای به کار گرفته شده است که کتب و منابع مختلفی به طور مجزا برای هریک از این موضوعات در دسترس می‌باشد. در این بین، فقدان منبع فارسی جامعی که بتواند طیف گسترده روسازی‌های آسفالتی و حفاظتی را به همراه تشریح ضوابط، معیارهای داخلی و بین‌المللی طراحی، اجرا و نگهداری در یک مجلد پوشش دهد؛ نویسندگان کتاب حاضر را بر آن داشت تا با تألیف کتاب جامع روسازی آسفالتی، گامی در اعتلای دانش مهندسی کشور و جامعه مهندسان عمران بردارند.

در «کتاب جامع روسازی آسفالتی» نوشته فریدون مقدس‌نژاد، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حمید جهانیان که در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی به عنوان برگزیده معرفی و تقدیر شد، علاوه بر تشریح روش‌های پایه و پیشرفته طراحی و اجرای زیرسازی و روسازی از جنبه‌های ژِئوتکنیکی، هیدرولوژی، سازه‌ای و طرح اختلاط انواع مخلوط‌های آسفالتی و طرح روکش آسفالت، آزمایش‌های معمولی، پیشرفته و عملکردی آسفالت به همراه روش‌های کنترل و تضمین کیفیت آن؛ طراحی و اجرای انواع روکش‌های نوین و حفاظتی، روش‌های نگهداری، همچنین آسفالت بازیافتی و مدل‌های پیش‌بینی خرابی را در سرفصل‌های این کتاب بگنجانند.

مطالب کتاب در ۱۳ فصل به گونه‌ای تنظیم شده است که خواننده را در حوزه روسازی آسفالتی از مراجعه به سایر منابع بی‌نیاز می‌سازد. این اثر می‌تواند به عنوان یک منبع جامع درسی مورد استفاده اساتید و دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و همچنین نهادها و مجموعه‌های ذی‌ربط شامل کارشناسان وزارت راه‌ وشهرسازی، شهرداری‌ها، مهندسان مشاور و پیمانکاران حوزه راهسازی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فصول کتاب جامع روسازی آسفالتی (ویرایش دوم): فصل اول خاک، فصل دوم  مصالح سنگی، فصل سوم قیر، فصل چهارم ترافیک و شرایط آب و هوایی، فصل پنجم زهکشی، فصل ششم  طراحی روسازی، فصل هفتم  طرح اختلاط آسفالت، فصل هشتم  آزمایش‌های پیشرفته مخلوط آسفالتی، فصل نهم اجرا، فصل دهم  مخلوط‌های آسفالتی ویژه، فصل یازدهم خرابی روسازی، فصل دوازدهم نگهداری روسازی و فصل سیزدهم  مدل‌های پیش‌بینی خرابی در روسازی آسفالتی می باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101913499/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4