کارشناسان از ضرورت حذف فعالیت برخی مدارس می گویند/ مدارس تنوع می خواهند یا تحول؟

پس از تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تقویت مدارس دولتی در دوازدهم اردیبهشت امسال، چگونگی تحقق این موضوع مورد توجه مسئولان وزارت آموزش و پرورش و کارشناسان قرار گرفت. –
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021035399288604672/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%2F-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3